Očkování

Očkujte vždy zcela zdravou fretku! U fretky je ze zákona povinné očkování proti vzteklině. Očkování proti psince sice povinné není, ale právě toto očkování je doporučované hlavně proto, že fretky jsou na psinku vysoce vnímavé.

U fretek starších pěti let, které byly do té doby pravidelně očkovány, zvažte další očkování dle zdravotního stavu zvířete - konzultujte se svým veterinářem.

Proti psince

Vakcinace proti psince se provádí dle očkovacího schématu použité vakcíny. Doporučuje se první imunizace, nebo také primovakcinace zvířete proti psince ve dvou krocích. To znamená, že zvíře, které ještě nebylo nikdy očkované, nebo zvíře, o jehož očkování jsou pochybnosti (nalezenec), se naočkuje a po 3-4 týdnech se vakcinace zopakuje. U mláďat to může být dokonce ve třech krocích, kdy se pak 1. očkování provádí v 6-8 týdnech věku fretky. Druhé přeočkování následuje za 3 týdny po prvním očkování, čili v 9-11 týdnech a nakonec se aplikuje třetí injekce ve věku 12-14 týdnů. Vždy je samozřejmě třeba dodržet vakcinační schéma použité očkovací látky. Revakcinace (přeočkování) se pak provádí 1x za rok.

Očkujte co nejméně valentními (složkovými) vakcínami, protože ty vícesložkové, označovaní např. DHPPi apod., často obsahují složky proti nemocem, kterými fretka onemocnět nemůže. Jde např. o onemocnění charakteristická pro psy či kočky, na které není organismus fretky vnímavý. Proto je zbytečné jimi fretku očkovat a zatěžovat tím její organismus (u výše zmíněného příkladu se jedná o složky H - hepatitida, P - parvoviroza, Pi - parainfluenza). Vhodné jsou např. vakcíny Biocan Puppy DP či Nobivac Puppy DP.

POZOR na Canvac!

Od 1. 8. 2006 došlo k vyjmutí fretky z indikační skupiny očkovacích látek proti psince značky CANVAC.

Důvodem pro vyjmutí je zvýšená citlivost na atenuovaný virus psinky.

Proto prosím nenechávejte svou fretku očkovat proti psince vakcínami CANVAC. Pro fretky jsou vakcíny vyráběné na psích buňkách (jako je Canvac) rizikové. Můžou u nich vyvolat příznaky psinky vedoucí až k úhynu. V hodně případech to byl právě Canvac, který takovéto příznaky vyvolal, a fretky uhynuly na příznaky podobné psince.

Proti vzteklině

Aplikuje se po dosažení minimálního věku 3 měsíců, nikoli dříve (ideálně mezi 3. - 6. měsícem věku). Vhodné vakcíny jsou např. Biocan R či Vanguard R.

Cestování do zahraničí

Chcete-li se svou fretkou cestovat do zahraničí, je vaší povinností, nechat ji očipovat (pokud není čipovaná už od chovatele), a vystavit mezinárodní pas. Čip musí být schválen evropskou unií.